Föreningen

Djurens hälsa ETT rf är en nationellt verksam förening som upprätthålls av finska mejerier, köttföretag och äggpackerier.

Föreningens verksamhetsidé

Föreningen befrämjar hälsa och välmående genom att koordinera den nationella djurhälsovården och samtidigt säkra tryggheten hos animala livsmedel genom att styra importen av djurmaterial och foder så, att risken för djursjukdomar hålls under kontroll