Salmonella-info

Här hittar du anvisningar och information om salmonella för gårdssnivå.

Salmonella – Beskrivning av sjukdomsalstrare

Nötbesättningar

Anvisning om salmonellaundersökning av nötkreatur (ETT)

Svinbesättningar

Se Sikavas anvisningar

Fjäderfäbesättningar

Anvisning om kontroll av salmonella hos fjäderfä (pdf) (uppdateras av Livsmedelsverket)

Anvisning om salmonellaprovtagning av fjäderfä (pdf, Livsmedelsverket)

Salmonellaundersökning

Undersökningsremisser för salmonella (Livsmedelsverket)

Laboratorier för salmonella-analyser (Livsmedelsverket)

 

Livsmedelsverkets information om salmonella

Liitetiedostot