Salmonella-info

Här hittar du anvisningar och information om salmonella för gårdssnivå.

Salmonella – Beskrivning av sjukdomsalstrare

Nötbesättningar

Anvisning om salmonellaundersökning av nötkreatur (ETT)

Svinbesättningar

Se Sikavas anvisningar

Fjäderfäbesättningar

Salmonellakontroll i fjäderfäproduktion (Livsmedelssäkerhetsverket)

Salmonellaundersökning

Undersökningsremisser för salmonella (Livsmedelssäkerhetsverket)

Laboratorier för salmonella-analyser (Livsmedelssäkerhetsverket)

 

Livsmedelssäkerhetsverkets information om salmonella

Liitetiedostot