ETT´s certifierade djurhälsovårdsystem

Mer än 95% av den mjölk, nöt- och griskött som produceras i Finland produceras på gårdar som ingår i Naseva systemet för uppföljning av nötboskapens hälsovård eller Sikava registret för hälsoklassificering av svingårdar. Båda systemen är certifierade enligt ISO9001. Certifikatet berättar för konsumenterna att på de mjölk- och köttproduktionsgårdar som hör till Naseva eller Sikava pågår ett proaktivt och systematiskt arbete för att främja djurhälsa och -välbefinnande samt livsmedelssäkerhet.

ISO9001:2015 certifikat för systemen

Läs mer om systemen på länkarna nedan: