Användningen av kopparsulfat i klövbad förendras

Kopparsulfat har tidigare använts i klövbad. Kopparsulfat är dock inte en godkänd biocid för desinfektion av huden. Från och med nästa år kommer därför kopparsulfat att vara ett läkemedel när det används i klövbad. Kopparsulfat måste också omhändertas som farligt avfall och får inte tillsättas slam. Se Livsmedelsverkets och ETT:s pressmeddelande för mer information om bland annat ersättande klövbadspreparat.