Coronavirus COVID-19 -situation och djurhälsovård av produktionsdjur

Livsmedelsverket har uppdaterat sin instruktion om organiserandet av veterinärtjänster i den specifika situationen för COVID-19. Instruktionen är nu giltig till 31.8.2020.

ETT: s inriktning angående Nasevas och Sikavas hälsovård i coronavirussituation är fortfarande giltigt. Hälsovårdsbesök genomförs i enlighet med ETT-riktlinjerna. Veterinären och producenten kan komma överens om ett hälsovårdsbesök så att kontakten mellan människor minimeras, t.ex. genom att gå igenom situationen per telefon först. Med producentens tillåtelse kan veterinären därefter göra bedömningen av djurens hälsa och välfärd och de villkor som påverkar dem utan närvaro av producenten.

  • Det finns inte längre inga förändringar i användnings- och leveransvillkoren för läkemedel för produktionsdjur på grund av COVID-19-situationen.

ETT:s instruktioner för besättningar med produktionsdjur: COVID-19 ETT 8.4.2020 (sve)

ETT juhend inimeste koroonaviiruse ja produktiivloomade kohta: COVID-19 ETT 8.4.2020 (est)

Livsmedelsverkets information om COVID-19

Arbetshälsoinstitutets instruktioner

Institutet för hälsa och välfärd THL:s instruktioner