Fågelflockar på betes- och fodervallar försämrar foderhygien

Djurens hälsa ETT rf. har fått många samtal från mjölk- och köttgårdar i framför allt östra Finland, där man undrar över risken för salmonellasmitta från gräs- och ensilagevallar där svan- och gåsflockar rastar och som de förorenar med avföring.

Fågelflockar på betes- och fodervallar försämrar foderhygienen