Coronavirus COVID-19 -situation och djurhälsovård av produktionsdjur

Livsmedelsverket har uppdaterat sin instruktion om organiserandet av veterinärtjänster i den specifika situationen för COVID-19. Instruktionen är nu giltig till 31.8.2020. ETT: s inriktning angående Nasevas och Sikavas hälsovård i coronavirussituation är…

Fortsätt läsa Coronavirus COVID-19 -situation och djurhälsovård av produktionsdjur

Coronavirus COVID-19 -situation och djurhälsovård av produktionsdjur

Livsmedelsverket har uppdaterat sin instruktion om organiserandet av veterinärtjänster i den specifika situationen för COVID-19. Instruktionen är nu giltig till 31.8.2020. ETT: s inriktning angående Nasevas och Sikavas hälsovård i coronavirussituation är…

Fortsätt läsa Coronavirus COVID-19 -situation och djurhälsovård av produktionsdjur

ETTs inriktning avseende Naseva och Sikava hälsovårdsbesök i Coronavirussituation

Gäller från 19.3.2020 kl 16 fram till 31.5.2020 om inte annat anges -Hälsovårdsbesök (HV-besök) kan genomföras enligt plan med hänsyn till den allmänna situationen och myndigheternas instruktioner. -Före gårdsbesöket bör…

Fortsätt läsa ETTs inriktning avseende Naseva och Sikava hälsovårdsbesök i Coronavirussituation