ETTs inriktning avseende Naseva och Sikava hälsovårdsbesök i Coronavirussituation

Gäller från 19.3.2020 kl 16 fram till 31.5.2020 om inte annat anges

-Hälsovårdsbesök (HV-besök) kan genomföras enligt plan med hänsyn till den allmänna situationen och myndigheternas instruktioner.

-Före gårdsbesöket bör alla personer som deltar i besöket (veterinär, jordbrukare, personal) utvärderas med avseende på tecken på andningssymptom som tyder på infektion med coronavirus. Om symtom uppstår och den berörda personen måste delta, bör hälsovårdsbesöket omplaneras. Detta bör rapporteras till Naseva / Sikava.

-Hälsovårdsbesöket följer de normala principerna för smittskydd. Veterinären bär skyddskläder och -skodon samt engångshandskar. Närkontakt med jordbruksarbetare undviks. God handhygien tas hand om.

Arbetshälsoinstitutets riktlinjer för förebyggande av ny coronavirusinfektion

-Hälsovårdsbesök relaterade till överlåtelse av läkemedel inom hälsovården är de mest kritiska. Om veterinären med gårdens hälsovårdsavtal blir sjuk kan ett hälsovårdsbesök för att kontrollera läkemedels överlåtelseregler utföras av en annan hälsovårdsveterinär på gården. Om ingen annan hälsovårdsveterinär har fullmakt för anläggningen kan motsvarande Naseva- och Sikava-rättigheter ges den vikarierande veterinären.

-Det är viktigt att djurens välfärd eller ansvarsfull djurtrafik inte äventyras. Det är mycket viktigt att skydda livsmedelskedjan.

-Ta även hänsyn till effekterna av Livsmedelsverkets anvisning Coronavirus COVID-19 och särskild påverkan på veterinärarbetet.

 

Mer informationen vid behov:
Naseva: Veterinär Erja Tuunainen, tel. 040 709 0021
Sikava: Veterinär, tel. 050 478 3353