Det nya nötregistret lanseras den 27 april

  • Inläggskategori:Yleinen

Livsmedelsverket har publicerat ett meddelande av införandet av det nya nötregistret på sin webbplats. Införandet av det nya nötregistret kommer att föregås av ett avbrott som börjar kl. 8.00 den 21 april och slutar den 27 april. Nötregistrets kundtjänst kommer att överföras till Livsmedelsverket i början av avbrottet. Avbrottet kommer också att påverka Nasevas verksamhet.

Kom ihåg att nötregistrets  Suomi.fi fullmakt måste ges senast den 25 april, så att anmälningar och databläddring fortsätter utan avbrott efter införandet av det nya nötregistret.