Information för svin- och nötbesättningarna om fågelinfluensa

Fågelinfluensa (H5N1) har påträffats hos vilda fåglar och pälsdjur i Finland sommaren 2023.

Den nuvarande fågelinfluensasituationen anses för närvarande inte utgöra någon akut risk för nötkreatur eller svinbesättningar. Det är dock bra för alla anläggningar med produktionsdjur att förbättra smittskyddet och använda smittspärren.

Läs mer här.