Rengör spannmålstorken före skörden

Håll växtligheten runt spannmålstorken kort och rensa bort eventuellt spannmål som fallit på marken. Håll dörren till tippningsläget och torkens övriga dörrar stängda och skydda eventuella fönster och ventiler med nät. Rengör de övre och nedre nivåerna av spannmålstork varje år. En ren spannmålstorken lockar inte till sig gnagare eller fåglar och förhindrar salmonellainfektioner. Läs mer.