Coronavirus ger anledning till oro

COVID-19, en snabbspridande coronavirusinfektion, sprider just nu över hela världen.

COVID-19-infektion smittar inte produktionsdjur och sprids inte via mat. Den största risken för djurproduktion nu är brist på arbetskraft i besättningarna (karantän eller isolation av människor).

Djuromsorg och välfärd måste beaktas i alla situationer.

ETT:s instruktion: Människans coronavirus och produktionsdjur 16.3.2020

Arbetshälsoinstitutets instruktion

Institutet för hälsa och välfärd – aktuellt om coronaviruset COVID-19

Smittoskydd på svingårdar (på finska och svenska)

Coronavirus ger anledning till oro

COVID-19, en snabbspridande coronavirusinfektion, sprider just nu över hela världen.

COVID-19-infektion smittar inte produktionsdjur och sprids inte via mat. Den största risken för djurproduktion nu är brist på arbetskraft i besättningarna (karantän eller isolation av människor).

Djuromsorg och välfärd måste beaktas i alla situationer.

ETT:s instruktion: Människans coronavirus och produktionsdjur