Användning av antibiotika

Användning av antibiotika för fjäderfä i Finland

Den ETU-expertgruppen för köttfjäderfä har sedan 2007 samlat in uppgifter om antibiotika-användning för köttfjäderfä i Finland genom ett årligt frågeformulär riktat till företagen som avlar och uppfödar nästan 100% av slaktkycklingar och kalkoner i Finland.

De främsta orsakerna till behovet av antimikrobiella läkemedel var Tenosynovitis (S. aureus) hos slaktkycklingarnas GP och P och köttkalkonerna med nekrotisk enterit. Penicillin och amoxicillin har varit de mest använda antibiotika.

Användning av antibiotika i slaktkycklingsproduktion i Finland 2007-2023 (PDF)

Användning av antibiotika i kalkonproduktion Finland 2007-2023 (PDF)

 

Jämförande data om användningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa (EMA)

Försäljning av antimikrobiella läkemedel bland produktionsdjur (Naturresursinstitutet Luke)

 

För frågor om fjäderfähälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Hannele Nauholz 
Veterinär 
Tel. +358 50 559 6202
förnamn.efternamn@ett.fi