Medicinering

Ansvarig användning av antimikrobiella medel

Användningen av antibiotika bör alltid baseras på diagnosen av den orsakande mikroben och dess känslighet för antimikrobiella medel.

Rekommendationer för användning av antimikrobiella läkemedel mot de vanligaste infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur (Livsmedelsverket 2016)

Användning av antibiotika för fjäderfä i Finland

Den ETU-expertgruppen för köttfjäderfä har sedan 2007 samlat in uppgifter om antibiotika-användning för köttfjäderfä i Finland genom ett årligt frågeformulär riktat till företagen som avlar och uppfödar nästan 100% av slaktkycklingar och kalkoner i Finland.

De främsta orsakerna till behovet av antimikrobiella läkemedel var Tenosynovitis (S. aureus) hos slaktkycklingarnas GP och P och köttkalkonerna med nekrotisk enterit. Penicillin och amoxicillin har varit de mest använda antibiotika. Inga fluorokinoloner eller tredje generationens cefalosporiner har någonsin använts i fjäderfäköttproduktionen i Finland.

Användning av antibiotika i slaktkycklingsproduktion i Finland 2007-2019

Användning av antibiotika i kalkonproduktion i Finland 2007-2019

 

Antimicrobial Use in Meat Poultry Production in Finland 2007-2012, Poster WVPAC 2013

Se mer om: Försäljning av antimikrobiella läkemedel bland produktionsdjur (Naturresursinstitutet Luke)

Jämförande data om användningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa (EMA)

För frågor om fjäderfähälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta oss

Hannele Nauholz 
Veterinär 
Tel. +358 50 559 6202
förnamn.efternamn@ett.fi