Medicinering

Ansvarig användning av antimikrobiella medel

Användningen av antibiotika bör alltid baseras på diagnosen av den orsakande mikroben och dess känslighet för antimikrobiella medel.

Rekommendationer för användning av antimikrobiella läkemedel mot de vanligaste infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur (Livsmedelsverket 2016)

Den 18 november 2019 har fjäderfäindustrin beslutat att förbjuda användning av följande antibiotika vid behandling av produktionsfjäderfä:

  • (Fluoro)kinoloner
  • Tredje och fjärde generationens cefalosporiner
  • Colistin
  • Nya bredspektrum och långsamt eliminerade makrolider

 

Användning av antibiotika för fjäderfä i Finland

Den ETU-expertgruppen för köttfjäderfä har sedan 2007 samlat in uppgifter om antibiotika-användning för köttfjäderfä i Finland genom ett årligt frågeformulär riktat till företagen som avlar och uppfödar nästan 100% av slaktkycklingar och kalkoner i Finland.

De främsta orsakerna till behovet av antimikrobiella läkemedel var Tenosynovitis (S. aureus) hos slaktkycklingarnas GP och P och köttkalkonerna med nekrotisk enterit. Penicillin och amoxicillin har varit de mest använda antibiotika.

Användning av antibiotika i slaktkycklingsproduktion i Finland 2007-2020

Användning av antibiotika i kalkonproduktion i Finland 2007-2020

 

The measures of the industry to promote responsible use of antibiotics in Finland, Poster i 5th international conference on Responsible Use of Antibiotics in Animals

Antimicrobial Use in Meat Poultry Production in Finland 2007-2012, Poster WVPAC 2013

Se mer om: Försäljning av antimikrobiella läkemedel bland produktionsdjur (Naturresursinstitutet Luke)

Jämförande data om användningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa (EMA)

För frågor om fjäderfähälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Hannele Nauholz 
Veterinär 
Tel. +358 50 559 6202
förnamn.efternamn@ett.fi