Smittskydd

För att förebygga smittsamma djursjukdomar är smittoskydd på gårdsnivå absolut viktigt. Producenten har ett stort ansvar för sina djurs hälsa, vilket alla som besöker gården bör ta hänsyn till i sin verksamhet och respektera gårdens principer för smittoskydd.

Förebyggande av smittoriskerna i fjäderfäbesättningar

Använd den tredelade smittospärren korrekt

Instruktioner till alla som besöker fjäderfäbesättningar

 

Är smittoskyddet på din produktionshönsgård i skick?

  • Presentation av ETT:s veterinär Hannele Nauholz, Konkurrenskraft inom boskapsnäringen via biosäkerhet -projektet (Naturresursinstitutet Luke och Helsinki universitet Ruralia-institutet), webinar 17.3.2020

 

För frågor om fjäderfähälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Hannele Nauholz 
Veterinär 
Tel. +358 50 559 6202
förnamn.efternamn@ett.fi