Välbefinnande

Nationell information om fjäderfäns välbefinnande

I ETT:s matkedjaprojekt har nationell datainsamling och rapportering utvecklats avseende data som beskriver välbefinnandet hos slaktkycklingar, deras föräldrar och kalkoner. Data från slakteriernas informationssystem som genereras genom övervakning på gårds- och slakterinivå sammanställs av ETT ry till nationell statistik.

Övervakade parametrar inkluderar t.ex.:

  • avgångar i första veckan, hela uppfödningsperioden och slakttransporter
  • kasseringar (hela slaktkroppen, cellulit, ascites etc.)
  • användningen av fullkorn i utfodringen
  • skick på sulor i slaktflockar

Konditionen av trampdynorna på slaktade fjäderfäflockar övervakas på slakterier avbesiktningsveterinärer. Den nationella informationen som samlats in från undersökningar av trampdynorna publiceras regelbundet på ETT:s webbplats. Övrig nationell information om välmående används av de köttindustriföretag som deltar i datainsamlingen för att stödja utvecklingen av verksamheten och t.ex. exportfrämjande. Datainsamlingen omfattar mer än 99 % av den finländska produktionen av slaktkycklingar och kalkoner.

För frågor om fjäderfähälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Hannele Nauholz 
Veterinär 
Tel. +358 50 559 6202
förnamn.efternamn@ett.fi