Villisikakannan kasvu näkyy uutisotsikoissa

  • Artikkelin kategoria:Sika / Yleinen

Viime aikoina eri puolilta Suomea on raportoitu useita villisikahavaintoja. Sipoossa emakko porsaineen jäi maantiellä auton alle. Toukokuussa Lappeenrannassa tavattiin pellolta iso villisikalauma. Havainnoista uutisoi Maaseudun tulevaisuus.  Villisikakanta on Suomessa kasvanut LUKEn viimeisimmän kanta-arvion mukaan. Kannan kasvun myötä huoli sen aiheuttamista haitoista on kasvanut. Villisiat vierailevat mielellään puutarhoissa, jopa taajamissa, ja viljelyksillä, missä ne voivat aiheuttaa merkittävää tuhoa. Maailmanlaajuisesti villisika on maatalouden haitallisimpia nisäkästuholaisia. Kaikkiruokaisena se voi myös vaikuttaa eläin- ja kasvilajistoon ja siten uhata esimerkiksi maassa pesiviä riistalintuja.


Kuvaaja KarthiK Photography palvelusta Pexels

Suurimpana uhkakuvana nähdään kuitenkin villisian mukana mahdollisesti leviävät eläintaudit, erityisesti afrikkalainen sikarutto (ASF), joka on sikaeläimiin tarttuva tappava verenvuotokuume. Tautiin ei ole rokotetta eikä hoitokeinoa. Suomeen levitessään sikarutto aiheuttaisi mittavia taloudellisia seuraamuksia sikataloudelle.

 

 

Kevään ja kesän aikana ETT ja Sikayrittäjät ovat myös neuvoneet useita metsästäjiä metsästettyjen villisikojen näytteenotossa. Villisikojen näytteenotosta on kattavat ohjeet Ruokaviraston sivuilla. ETT on laatinut yksinkertaistetun pikaohjeen kaadettujen villisikojen näytteenottoon. On tärkeää, että metsästettyjen villisikojen näytteitä tutkitaan maassamme kattavasti, jotta sika-alaa uhkaava afrikkalainen sikarutto ei pääse leviämään villisioissa. Suomessa ei koskaan ole tavattu afrikkalaista sikaruttoa. Tautia todettiin Saksassa ensimmäistä kertaa kesysioissa noin viikko sitten. Kyseessä oli 200 sian luomusikala sekä kaksi muutaman sian harrastesikalaa.  Myös Virossa todettiin pitkästä aikaa tautia myös tuotantosikalassa.

ETT haluaa muistuttaa matkailijoita myös afrikkalaisen sikaruton uhkasta. Koronarajoitusten purkautumisen ja matkustusrajoitteiden poistumisen myötä yhä useampi tulee matkustamaan ulkomaille. Kaikenlaisten sianlihatuotteiden ja erityisesti villisikatuotteiden tuontia tautialueilta tulee välttää. Sika-alan toimijoiden tulee huolehtia vaatteiden ja jalkineiden sekä ajoneuvon alustan ja renkaiden puhdistuksesta matkalta palatessa. Saunominen ja 48 tunnin säännön noudattaminen ennen sikalaan menoa tulee muistaa.