Tutkimustietoa tarjolla lintuinfluenssan leviämisriskistä Suomessa

Minkälainen taudinaiheuttaja lintuinfluenssavirus on? Mitä tiedetään muuttolintujen liikkeistä? Miten linnut suojataan taudeilta? Minkälainen on lintuinfluenssariski Suomessa eri vuodenaikoina ja eri alueilla?

Ruokavirasto, LUOMUS ja BirdLife Suomi ovat selvittäneet AI RISKI -hankkeessa siipikarjan lintuinfluenssatartunnan riskitekijöitä, erityisesti ulkonapidon vaikutusta riskiin. Hankkeen loppuseminaari pidetään 7.12.2022 klo 12-16 Ruokaviraston Helsingin toimipisteessä ja etäyhteyksin.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki