Tuottaja, muista valtuuttaa Eläinten terveys ETT ry nautarekisteritiedon katseluun!

  • Artikkelin kategoria:Nauta / Yleinen

Ruokaviraston nautarekisteriuudistus vaatii kaikilta Nasevaan kuuluvilta tiloilta ETT:n valtuuttamista suomi.fi -väylän kautta nautarekisteritiedon katseluun Nasevassa. Muista tehdä valtuutus ennen uudistuksen voimaantuloa.

Ohje valtuutuksen antoon löytyy Nasevan Ohjeista ja lomakkeista.

Ilman valtuutusta nautojen tutkimustulosten kohdentaminen, lääkitystiedon siirto sekä ketjuinformaation kulku ovat vaarassa keskeytyä.

Ruokaviraston verkkosivuilla on Uusi Nautarekisteri -hankkeen tarkennettua aikataulua ja lisätietoja Suomi.fi valtuuttamiseen liittyen.

Päivitetyt Ruokaviraston tiedot löytyvät täältä:

Hankkeen eteneminen

Suomi.fi -valtuuttaminen

Yhtymien valtuutusohjeet