Tarjouspyyntö Ruokaketjuhanke 3:n hankeyhteistyöstä

  • Artikkelin kategoria:Nauta / Yleinen

ETT:n Ruokaketjuhankkeen (RKH3) yhtenä toimenpiteenä on Biocheck.UGent®– tautisuojauksen arviointimenetelmän käyttöönoton edistäminen nautatiloilla ja menetelmän käyttöönotosta tiedottaminen. Lisäksi nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan laatujärjestelmä sertifioidaan kevään 2021 aikana. Laatujärjestelmän roolista osana vastuullista ruokaketjua on tarkoitus tiedottaa keskeisiä sidosryhmien edustajia.

Tarjouspyyntö ETTn Ruokaketjuhankkeen nautakoulutuksen ja -tiedotuksen järjestämiseksi