Tarjouspyyntö hankemateriaalin kääntämisestä ruotsiksi

  • Post Category:Yleinen

Eläinten terveys ETT ry pyytää tarjouksia Ruokaketjuhanke 3:sta syntyvien materiaalien käännöstyöstä ruotsin kielelle. Käännöstyö on osa ETT:n hallinnoiman Ruokaketjuhanke 3:n – ”Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää” toimenpiteitä ja se toteutetaan ostopalveluna. Tarjoukset pyydetään jättämään 30.6.2021 mennessä.

Tarjouspyyntö hankemateriaalin kääntämisestä ruotsiksi