Suomi on nyt virallisesti BVD-vapaa

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

EU-komissio on myöntänyt Suomelle virallisesti BVD-vapaan maan aseman 17.2.2022 päivätyllä asetusmuutoksella. Suomen lisäksi Ruotsi ja Itävalta tunnustettiin BVD-vapaiksi, kuten myös osa Saksan alueista. Lue Ruokaviraston tiedote Suomen BVD-vapaudesta

BVD-vapaus on pitkäjänteisen yhteistyön tulos

BVD:tä on vastustettu Suomessa pitkäjänteisesti viranomaisten ja elinkeinon yhteistyönä. Vuodesta 1993 alkaen tutkittiin kaikkien lypsykarjojen tankkimaidot vasta-aineiden varalta, samoin kuin otoksena emolehmäkarjojen teurasverinäytteitä. Vuonna 1994 käynnistettiin vapaaehtoinen BVD-vastustusohjelma, jonka tarkoituksena oli estää taudin leviäminen ja taata, että ohjelmassa mukana olevat karjat pysyivät BVD-tartunnasta vapaina. Pian tämän jälkeen Valio Oy ryhtyi tukemaan taloudellisesti seropositiivisiksi todettujen lypsykarjojen saneeraamista. BVD:n saneeraaminen perustui viruserittäjäeläinten (PI) tunnistamiseen ja teurastamiseen. Valio Oy kustansi saneeraussopimuksen solmineiden karjojen näytteenottoa ja -tutkimista. Vuoden 2000 alussa saneerausohjelman toteuttaminen siirtyi ETT ry:lle ja sitä kautta laajemmin elinkeinon vastuulle. Virallisesti vastustettavaksi eläintaudiksi BVD nostettiin vuonna 2004. Vapaaehtoista BVD-vastustusohjelmaa ja elinkeinon saneerausohjelmaa toteutettiin vuoteen 2008 saakka, jolloin käytännössä kaikki nautatilat oli saatu BVD-vapaiksi. Viimeinen yksittäisen lypsykarjatilan BVD-tartunta todettiin Suomessa vuonna 2010, minkä jälkeen yhtään uutta tapausta ei ole ilmennyt.

Uusien tartuntojen tulo on estetty ETT:n tuontiohjein

Uusien BVD-positiivisten eläinten tuonnin estämiseksi ETT ry on vuodesta 1995 alkaen opastanut nautoja, lampaita ja kamelieläimiä Suomeen tuovia noudattamaan karanteenijärjestelyjä ja tutkituttamaan tuontieläimet BVD:n varalta (lampailla Border Disease).

Yli 99 % tuoduista nautaeläimistä on testattu vapaaehtoisesti BVD-virusten ja -vasta-aineiden varalta, mistä suuri kiitos suomalaisille naudantuojille. Tuojia on myös kehotettu suosimaan alkuperämaita, joissa BVD:n vastaisia toimenpiteitä on toteutettu, sekä vastustusohjelmiin kuuluvia ja BVD:stä vapaiksi luokiteltuja alkuperätiloja. Tämäkin on toteutunut kiitettävästi, mikä näkyy myös tuontitilastoissa. Noin 80 % kaikista Suomeen vuodesta 1995 alkaen tuoduista naudoista on ollut peräisin Ruotsista, jossa BVD:n vastustukseen on myös panostettu pitkäjänteisesti.