Sika-alan eläintautirahastohankkeen tilakäynnit alkavat huhtikuussa

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Salmonellatartuntojen esiintyminen alkutuotannossa on lisääntynyt viime vuosina. Sikaketjussa tapaukset ovat osuneet isoihin yksiköihin. Saneerauskustannusten nousun vuoksi sikasektori on suunnitellut keskinäisen eläintautirahaston perustamista. Maa- ja metsätalousministeriö puoltaa asian edistämistä.

Eläinten terveys ETT ry/Sikava hallinnoi ”Salmonellatartuntariskien hallinta sikaloissa ja sika-alan eläintautirahaston valmistelu” -hanketta MMM:n avustuksella. Hankkeen toimenpiteitä ovat neuvonta, isoimpien sikaloiden tautisuojauksen arviointikäynnit ja keskinäisen eläintautirahastomallin suunnittelu. Hankkeessa isoiksi sikaloiksi luetaan sikojen pitopaikat, joilla on yli 300 emakkoa, yli 2000 lihasikaa tai yli 150 emakon yhdis-telmätuotantotilat. Tautisuojauksen arviointi käsittää sekä Biocheck.UGent®-arvioinnin että Sikavan uuden terveydenhuoltosuunnitelman mukaisen tautisuojauksen katselmoinnin.

Tautisuojauksen arviointikäynnit ovat tilalle maksuttomia ja ne voidaan suorittaa terveysturvallisesti covid-19-pandemiasta huolimatta. Tilan edustajan tulee olla mukana, jotta tarpeelliset tiedot saadaan kerättyä.

Salmonellariskin hallinnassa tärkeää on mm. seuraavat asiat:

  • Haittaeläimille ei ole tarjolla ravintoa eikä suoja- tai pesäpaikkoja tuotantotiloissa tai niiden läheisyydessä.
  • Rakenteet ovat sellaiset, että haittaeläimet eivät pääse tuotantotiloihin.
  • Jätteiden käsittely on asianmukaista.
  • Tilalla on asianmukainen haittaeläinten torjuntasuunnitelma
  • Rehujen, olkien ja heinien varastointi on asianmukaista ja haittaeläimiltä suojattua.
  • Tilalla on asianmukainen tautisulku

Tautisuojauksen arviointikäyntejä tekevät Sikavan hanke-eläinlääkärit Susanna Takaluoma ja Joanna Luoma. He ottavat isoihin tiloihin yhteyttä lähiviikkoina. Sikayrittäjät voivat myös itse ottaa yhteyttä oman arviointiaikansa varmistamiseksi. Tavoitteena on, että tilakäynnit on tehty syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Hanke-eläinlääkäreiden yhteystiedot