Siipikarja-ala jatkaa vastuullista työtään antibioottiresistenssin ehkäisemiseksi

     

Tiedote 18.11.2019 European Antibiotic Awareness Day

 

Ihmisille kriittisen tärkeiden antibioottien käyttöä rajoitetaan jatkossakin suomalaisen tuotantosiipikarjan lääkityksissä. Päätöksen alan linjauksesta ovat tehneet Eläinten terveys ETT ry:n koordinoimat ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmät.

Antibioottiresistenssi – yksi vakavimmista uhista ihmisten ja eläinten terveydelle

Antibioottiresistenssi tarkoittaa bakteerien lisääntynyttä vastustuskykyä antibiootteja kohtaan. Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n mukaan antibioottiresistenssi on yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhista. Tämä viikko onkin WHO:n Maailman Antibioottitietoisuus -viikko.

Suomen Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisessa toimintaohjelmassa 2017–2021 on yhtenä resistenssiä ehkäisevänä toimenpiteenä mainittu kansallisten tavoitteiden asettaminen kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden käytölle eläimillä. Tavoitteeksi on asetettu, että elinkeino selvittää omien tavoitteiden asettamista näiden käytön rajoittamiselle tuotantoeläimillä.

Suomalainen siipikarja on poikkeuksellisen tervettä

Suomessa siipikarjan terveystilanne on poikkeuksellisen hyvä tuotantoketjuissa käytäntönä olevien tartuntoja ehkäisevien toimien, kuten eläinten tuontikaranteenin ja -tutkimusten, tilatason tautisuojauksen ja emojen rokotusten ansiosta. Antibioottien käyttötarve sairauksien hoitoon on erittäin vähäistä. Esimerkiksi lihantuotantoon kasvatettavia tuotantopolven broilereita ei ole jouduttu lääkitsemään antibiootein kertaakaan viimeisten kymmenen vuoden aikana. Munintakanoilla antibioottihoidon tarve on rajoittunut yksittäisiin parviin. Lääkitystä vaativat siipikarjan bakteeritulehdukset ovatkin useimmiten hoidettavissa kapeakirjoisin antibiootein, eikä ihmisille kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden käytölle ole tarvetta.

Alan linjaus siipikarjan lääkitykseen käytettävistä antibiooteista

Siipikarja-ala on päättänyt rajata kokonaan pois tuotantosiipikarjan lääkitykseen Suomessa käytettävistä antibiooteista seuraavat ihmisille kriittisen tärkeät mikrobilääkkeet:
• (Fluoro)kinolonit
• 3. ja 4. polven kefalosporiinit
• Kolistiini
• Uudet laajakirjoiset ja hitaasti elimistöstä poistuvat makrolidit

Näitä antibiootteja pidetään resistenssin muodostumisen kannalta erityisen ongelmallisina, mistä syystä ne tulisi varata ihmisten vaikeiden tulehdustilojen hoitoon.
Siipikarjaparvien lääkitykseen käytetään tarpeen mukaan jatkossakin vain mahdollisimman kapeakirjoisia antibiootteja taudinaiheuttajien herkkyysmäärityksiin perustuen. Siipikarjan terveystilanteen mahdollisesti oleellisesti muuttuessa tämä linjaus arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoa:

Eläinten terveys ETT ry, Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz, puh. 050 559 6202
Suomen Siipikarjaliitto ry, Toiminnanjohtaja Hanna Hamina, puh. 050 573 0773