Salmonellalta kannattaa suojautua

Viime viikkoina on puhuttu paljon nautatilojen salmonellatapauksista erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Vaikka tapauksia on muutamia, ei voida kuitenkaan puhua mistään epidemiasta. Vastaavia salmonellaryppäitä on tullut vastaan vuosien saatossa ennenkin. Tässä tapauksessa kyseessä ovat todennäköisesti ympäristöperäiset tartunnat ja on todennäköistä, että naakat ovat toimineet salmonellan levittäjänä tilojen välillä. Naudat puhdistuvat kyllä salmonellasta ajan kuluessa, jos salmonellan päätyminen eläinten rehuihin ja juomaveteen pystytään estämään.

Salmonellan päätymistä eläimiin voidaan ehkäistä hyvällä rehu- ja juomavesihygienialla. Tilojen sisäisen- ja ulkoisen tautisuojauksen tasoa kannattaa nostaa. Huomiota kannattaa kiinnittää eritoten rehuvarastojen ja ruokintalaitteiden suojaukseen linnuilta ja jyrsijöiltä, juoma-altaiden puhtauteen, ruokintapöydän siisteyteen ja siihen, etteivät lanta- ja rehureitit risteäisi tiloilla. Navetasta ei ole mahdollista eikä tarpeellistakaan tehdä steriiliä, mutta yleiseen siisteyteen ja haittaeläinten torjuntaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Salmonella ei ole suinkaan ainut tarttuva tauti ja hyvällä tautisuojauksella pystytään ehkäisemään muidenkin sairauksien tulemista ja leviämistä.