RiskiRuokinta-hanke selvittää tautiriskejä

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ruokavirasto käynnistivät vuoden 2024 alussa RiskiRuokinta nimisen tutkimushankkeen selvittämään riistaruokinnan mahdollisia ympäristöterveysriskejä. Hankkeessa selvitetään valkohäntäpeurojen ruokintapaikoilla käyvien eläinten ja eläinlajien määrää riistakameraseurannalla. Lisäksi ruokintapaikoilla esiintyvät taudinaiheuttajat kartoitetaan näytteenotolla. Riistaruokinnat voivat houkutella yhdelle alueelle suuria tiheyksiä eri eläinlajien edustajia, jolloin tautien tartunta- ja leviämisriski paitsi villieläimiin, niin myös kotieläimiin (esim. laidunten kautta) on olemassa. Hanke tutkii tätä tautiriskiä ja kuinka se voidaan ottaa huomioon riistaruokintoja suunniteltaessa.

Hanke kestää kolme vuotta ja sitä rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. Hanketta johtaa Luken tutkija Markus Melin (markus.melin@luke.fi). Hanke toteutetaan yhteistyössä maanomistajien ja metsästäjien kanssa.

https://www.luke.fi/fi/projektit/riskiruokinta

Riistaruokintapaikka