Naudat merkittävä ihmisten kryptosporidioosiripulin lähde

  • Artikkelin kategoria:Nauta / Yleinen

Keväällä 2019 käynnistyneessä KRYPTO-hankkeessa (Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka nautakarjoissa) selvitetään kryptosporidioosin lisääntymisen syitä sekä ihmisillä että vasikoilla. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Eläinten terveys ETT ry, Helsingin yliopisto, Valio Oy ja EU:n loistautien vertailulaboratorio. Hanketta rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera.

Suurimman osan ihmisten kryptosporidioosista Suomessa aiheuttaa ihmisten ja eläinten välillä tarttuva C. parvum -alkueläin. Tartuntavaarassa ovat varsinkin lypsykarjatilalliset ja heidän työntekijänsä, maatalouslomittajat, eläinlääkärit ja edellä mainittujen alojen opiskelijat. Lue aiheesta lisää:

KRYPTO-hankkeen tiedote 25.11.2020 (PDF)

Valumavesien vaikutusta vesistöihin selvitetään opinnäytetyön avulla

KRYPTO-hankkeen osana toteutetaan ympäristöteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö ”Nautatilojen valumavesien vaikutus vesistöihin – riskitekijät kryptosporidioosin vesivälitteiseen leviämiseen”. Opinnäytetyö toteutetaan anonyymillä kyselytutkimuksella, joka lähetetään nautatiloille marraskuun lopussa. Voit osallistua kyselyyn myös suoraan tästä:

Osallistu kyselyyn

Vastausaikaa on tammikuun 2021 loppuun asti . Tutkimuksen kautta saadaan lisätietoa kryptosporidien leviämisestä veden mukana, mikä auttaa parantamaan juoma- ja luonnonvesien turvallisuutta.