Naseva-järjestelmä on nyt sertifioitu

ETT ry on laajentanut laadunhallintajärjestelmänsä koskemaan myös nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa. Kesäkuussa myönnetty sertifikaatti käsittää sekä Nasevan että Sikavan kansalliset terveydenhuoltopalvelut, joiden tavoitteena on tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden edistäminen.  

ISO 9001 -sertifikaatti on myönnetty ETT:lle Kiwa Inspectan tekemän arvioinnin perusteella. Sertifiointi osoittaa Naseva- ja Sikava-järjestelmien toimivan tavoitteidensa – tuotantoeläinten terveyden, hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden edistäminen – mukaisesti. Sertifiointi edellyttää toiminnan ja sen laadun jatkuvaa kehittämistä. 

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva otettiin käyttöön vuonna 2006. Nasevaan kuuluvat tilat tuottavat noin 95 % suomalaisesta maidosta ja naudanlihasta. Nasevan avulla seurataan eläinlääkäreiden ja tuottajien nautatiloilla tekemää terveydenhuoltotyötä ja kerätään tietoa yhteisten tavoitteiden toteutumisesta. Näitä ovat mm. eläinten hyvinvointi, vapaus tarttuvista taudeista, vastuullinen eläinlääkkeiden käyttö, tilatason tautisuojaus ja terveysturvallinen eläinkauppa.  

Nasevan johtoryhmän puheenjohtaja Kristiina Sarjokari: ”Nasevaan kuuluvilla nautatiloilla on tehty vuosien varrella paljon eläinten hyvinvointia tukevia tekoja. Meillä antibiootteja käytetään hyvin vähän ja myös tarttuvien tautien määrä on pieni. Hienoa, että järjestelmä on nyt myös sertifioitu.”

Sikavan johtoryhmän puheenjohtaja Taneli Tirkkonen: ”Sertifioidun Sikava-järjestelmän tavoitteisiin sisältyy myös sikojen hyvinvoinnin edistäminen. Ala on tehnyt merkittävää kehitystyötä hyvinvoinnin eteen”. 

Nasevan ja Sikavan keräämää tietoa hyödynnetään elintarvikeketjussa. ETT:n laatujärjestelmätyöhön on saatu Ruokavirastolta ruokaketjun kehittämisavustusta.

ETT:n tiedote sertifioinnista

Meddelande på svenska