Matala lääkitystarve, vain vähän antibiootteja tuotantoeläimille

Suomalaisessa eläintuotannossa käytetään edelleen hyvin vähän antibiootteja verrattuna muihin Euroopan maihin. Vain Ruotsi, Islanti ja Norja pääsevät myyntiluvuissa Suomea matalammalle tasolle.

pylväskaavio antibioottien myyntitilastoista Euroopan maissa

Antibioottiresistenssin seurantatulokset ja eläinten mikrobilääkkeiden kulutustiedot vuodelta 2022 on julkaistu Ruokaviraston, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sekä Helsingin yliopiston yhteisessä raportissa. Eläimille tarkoitettujen antibioottien myynti väheni Suomessa edelleen ja oli vuonna 2022 matalin seurannan aloittamisen jälkeen. Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvilla zoonoosibakteereilla resistenssiä todettiin vähän. Eläimille tautia aiheuttavilla bakteereilla resistenssiä todettiin pääosin vähän.

Suomi kuuluu maihin joissa antibioottien kulutus tuotantoeläimille on jo pidempään ollut maltillista ja hallittua. Tästä huolimatta tuotantoeläinten populaatiokorjattu antibioottien kulutus väheni edelleen myös Suomessa ja oli vuonna 2022 alhaisempi kuin koskaan ennen.

Tarkemmat tiedot sekä ESVAC– että Finres vet 2022-raportista.

ESVAC:ssa myyntitietoja on seurattu vapaaehtoisuuden perusteella,  mutta jatkossa eläinten antibioottien myynti- ja käyttötietojen seurannasta tulee pakollista koko EU:ssa. EU:n vuoden 2023 eläinten antibioottien myynti- ja käyttötiedot on tarkoitus julkaista kesällä 2025.