Lopetetaan saman tien rakennusten lämmitys – lihasta luopuminen ei ratkaise ilmastonmuutosta

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Helsingin Sanomat 3.6.2020 Mielipide|Lukijan mielipide

HS Kulttuuri-sivujen haastattelussa ja kirja-arvostelussa 25.5. annetaan ymmärtää, että ilmastonmuutos voidaan ratkaista siirtymällä kasvisruokailuun. Ainakaan Suomessa tämä ei pidä paikkaansa.

Lihan osuus keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä on varsin pieni. Eniten kuormittavat asumisen, liikenteen ja matkailun päästöt. Sitran laskelmien mukaan ruoan osuus on noin 18% ja punaisen lihan osuus vain noin 5%. Yhteiskunnan tasolla energiasektori aiheuttaa suurimmat päästöt. Tilastokeskuksen mukaan 1990-2018 sen osuus kasvihuonepäästöistä oli 75% ja maatalouden 11%.

Toki myös maatalous käyttää energiaa ja on totta, ettei ruokaa voi tuottaa ilman päästöjä. Ilmaston kannalta keskeistä on, miten liha on tuotettu. Suomessa on tutkittu nautaketjun hiilijalanjäljen pienentämistä ja selvitetty suomalaisen naudanlihan hiilijalanjälkeä myös tilatasolla. Tähänastisten tulosten perusteella kotimaisen naudanlihan hiilipäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin ulkomaisen. Kun kaiken naudanlihan hiilidioksidiekvivalenttikilo tuotekiloa kohti on 46,2, esimerkkitilalla se on 13,4 ja potentiaalia on pienentää se 7,3:een. Ilmaston kannalta on siis merkityksellistä, että valitsee ruokapöytäänsä suomalaista lihaa.

Artikkelissa nostetaan myös esiin karjalle syötettävät antibiootit. Ulkomaisessa lihantuotannossa antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat iso ongelma, mutta Suomi ja muut Pohjoismaat poikkeavat tässä selvästi edukseen. Kotimaisessa lihantuotannossa antibiootteja ei koskaan käytetä rutiininomaisesti, vaan ainoastaan, kun se on välttämätöntä yksittäisen eläimen sairauden hoitamiseksi.

Sen sijaan, että ilmastonmuutoksen ratkaisu sysätään yksittäisen suomalaisen ja hänen ruokavalintojensa harteille, tulisi huomio kohdistaa fossiilienergian, kuten öljyn ja kivihiilen, käytön vähentämiseen. Ruokahävikin supistaminen ja vastuullinen kuluttaminen kaiken kaikkiaan ovat jokaiselle tärkeitä askelia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ina Toppari

Toiminnanjohtaja, Eläinten terveys ETT ry