Kryptosporidioositapaukset ovat lisääntyneet

  • Artikkelin kategoria:Nauta / Yleinen

Kryptosporidioosi on pienten vasikoiden ripulitauti, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia myös ihmisillä. Kryptosporidioosi voi levitä paitsi välitysvasikkaliikenteen kautta myös ympäristöstä esimerkiksi veden välityksellä. Leviämisriskiä voidaan pienentää kiinnittämällä huomiota nautatilojen hoitokäytäntöihin. Erilaisten käytäntöjen aiheuttamien riskien suuruutta ei täysin tunneta, mutta Ruokaviraston koordinoiman ”Kryptosporidioosi – Nouseva zoonoosiuhka nautakarjoissa” -hankkeen yhteydessä tehdyn opinnäytetyön tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää asian selvittämiseksi.

Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen verkkosivuilta