Kati Kastinen ETT:n laatupäälliköksi

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

MMM, agronomi Kati Kastinen on aloittanut ETT:n laatupäällikkönä 4.1.2021.

ETT:n toiminta-ajatuksena on edistää tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia koordinoimalla kansallista eläinten terveydenhuoltoa sekä ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen maahantuontia. Kansallisten eläinten terveydenhuoltojärjestelmien, Nasevan ja Sikavan, tiedon ja toiminnan laadun varmistamiseksi on molemmille järjestelmille luotu laatujärjestelmät. Kati on aiemmissa työtehtävissä ollut mukana luomassa Sikavaan kansallista, sertifioitua laatujärjestelmää. Nasevan laatujärjestelmää on kehitetty ETT:n koordinoimissa Ruokaketjuhankkeissa, joissa Kati on toiminut hankevetäjänä. Kati vastaa jatkossa näiden laatujärjestelmien ylläpidosta ja on apuna niistä kertyvän kansallisen tiedon raportoimisessa ja tiedottamisessa. Myös sikatuotannon toiminta on Katille tuttua aiemmasta työtehtävästä neuvonnan parissa, ja Kati toimiikin ETT:llä sekä Nasevan että Sikavan rekisterivastaavan sijaisena.