EU:n uusi eläinlääkeasetus ohjaa jäsenmaita hallittuun antibioottien käyttöön

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Tästä päivästä alkaen koko EU:ssa säädellään eläinten lääkitsemisestä yhteisesti noudatettavilla EU-asetuksilla. Kansallisella lainsäädännöllä täydennetään ja tarkennetaan Suomessa sovellettavia toimintatapoja. Ruokavirasto on järjestänyt eläinlääkäreille koulutusta muuttuneen lainsäädännön soveltamisesta.

EU myös velvoittaa jäsenvaltioita jatkossa keräämään kattavasti tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä eläinlajikohtaisesti. Ruokavirasto on käynnistämässä EU:n edellyttämää tiedonkeruuta tämän kevään aikana.

Suomessa tietoa antibioottien eläinlajikohtaisesta käyttötarpeesta on kerätty ja tilastoitu ETT:n toimesta mm. lihasiipikarjan osalta jo vuodesta 2007 alkaen ja kananmunantuotannon osalta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Terveydenhuollon tietojärjestelmiin (Naseva ja Sikava) nautojen ja sikojen lääkitystiedot rekisteröidään kattavasti.

Lue lisää Ruokaviraston blogista (ylitarkastaja Liisa Kaartinen)