ETT:n linjaus koskien Nasevan ja Sikavan terveydenhuoltokäyntejä koronavirustilanteessa

Voimassa 19.3.2020 klo 16 alkaen
31.5.2020 saakka, ellei toisin ohjeisteta

– Terveydenhuoltokäyntejä (TH-käynti) voidaan tehdä suunnitellusti kokonais-tilanne ja viranomaisten antamat ohjeet huomioiden.

– Ennen tilakäyntiä tulee selvittää, onko jollakin käynnille osallistuvalla henkilöllä (eläinlääkäri, tuottaja, navetta/sikalahenkilöstö) koronavirustartuntaan viittavia hengitystieoireita. Jos oireita esiintyy, ja kyseisen henkilön osallistuminen käynnille on välttämätöntä, tulee TH-käyntiä siirtää. Tästä tulee ilmoittaa Nasevaan/Sikavaan.

– TH-käynnillä noudatetaan normaaleja tautisuojauksen periaatteita. Eläinlääkäri käyttää suojavaatteita ja -jalkineita sekä kertakäyttöhanskoja. Lähikontaktia tilan työntekijöihin vältetään. Hyvästä käsihygieniasta huolehditaan.

Työterveyslaitoksen toimintaohjetyöntekijöille uuden koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn

– Lääkeluovutukseen liittyvät TH-käynnit ovat kriittisimpiä. Jos lääkeluovutus-sopimuksen omaava eläinlääkäri sairastuu, lääkkeiden varalle luovutuksen yhteydessä tehtävät terveydenhuoltokäynnit voi tehdä ja lääkkeitä voi luovuttaa joku toinen tilan terveydenhuoltoeläinlääkäreistä. Jos tilalla ei ole muita terveydenhuoltoeläinlääkäreitä, voidaan eläinlääkärin sijaiselle antaa vastaavanlaiset Naseva- ja Sikava-oikeudet.

Oleellista on, ettei eläinten hyvinvointi tai eläinliikenteen turvallisuus vaarannu. Elintarvikeketjun turvaaminen on erittäin tärkeää.

– Huomioidaan myös Ruokaviraston ohje Koronavirus COVID-19 -erityistilanteen vaikutus eläinlääkäripalveluihin

 

Lisätietoa tarvittaessa:
Naseva: Asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen, puh. 040 709 0021
Sikava: Asiantuntijaeläinlääkäri, puh. 050 478 3353