ETT:lle uusia asiantuntijaeläinlääkäreitä

ETT:n uutena asiantuntijaeläinlääkärinä on aloittanut 1.8.2019 Hertta Pirkkalainen. Hän on valmistunut eläinlääkäriksi Tartosta vuonna 2011 ja toiminut sen jälkeen eri tehtävissä Viron maatalousyliopiston tuotantoeläinklinikalla, viime vuodet johtavana eläinlääkärinä. Päätyönsä ohessa hän on tehnyt kunnaneläinlääkäreiden viransijaisuuksia Etelä-Savossa. Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkärin opinnot ovat Hertalla loppusuoralla ja hän valmistelee väitöskirjaa sorkkaterveydestä.

Hertan toimenkuvaan ETT:llä kuuluvat mm. tarttuvien tautien ehkäisy ja poikkeamatilanteiden hallinta sekä nautaterveydenhuollon kehittäminen. Hänen toimipaikkansa on Seinäjoella.

Syyskuun alusta myös Sikava saa uuden asiantuntijaeläinlääkärin, kun ELL Kaisa Kotamäki aloittaa työnsä ETT:llä. Hän on opiskellut Helsingissä ja valmistunut eläinlääkäriksi vuonna 2013. Myös Kaisa suorittaa parhaillaan tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumisopintoja. Hän on toiminut kunnaneläinlääkäreiden viransijaisena ja vuodesta 2014 valvontaeläinlääkärinä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä, missä työn painopisteenä on ollut tuotantoeläinten eläinsuojelu.

Kaisan tehtävänä ETT:llä tulee olemaan lähinnä sikaloiden terveysluokitusrekisterin kehittäminen ja ylläpito sekä poikkeamatilanteiden hallinta Sikavaan kuuluvilla tiloilla.

Molemmat asiantuntijaeläinlääkärit osallistuvat lisäksi muihin ETT:n asiantuntijatehtäviin, sidosryhmäyhteistyöhön ja koulutusten järjestämiseen eri tahoille.