Eläintauteja ja niiden vastustusta koskeva lainsäädäntö uudistuu tänään

Tästä päivästä alkaen EU-jäsenmaissa aletaan soveltaa yhteistä EU:n eläintautisäännöstöä ja sen nojalla annettuja asetuksia. Tämän lisäksi Suomessa astuu tänään voimaan uusi kansallinen eläintautilaki, johon sisältyy eläinterveyssäännöstön täytäntöönpano- ja täydentävä sääntely.

Eläintautien luokittelu muuttuu. Esim. nautojen BVD on nyt koko EU:ssa vastustettava C-luokan eläintauti. Suomessa BVD-tartuntaa ei ole esiintynyt enää vuosiin, ja Suomi hakeekin EU:lta virallisesti BVD-vapaan maan asemaa. ETT:n ohjeiden mukaisesti tuodut naudat on kaikki tutkittu tuonnin yhteydessä BVD:n varalta.

Uudistunut lainsäädäntö tuo muutoksia myös esim. eläinten sisämarkkinakauppaan. Velvollisuus rekisteröityä tuojaksi/viejäksi Ruokavirastoon poistuu sisämarkkinakaupassa. Toimijoiden on kuitenkin aina tärkeää tarkistaa ajankohtaiset tuontiohjeet, joten yhteyttä kannattaa ottaa ajoissa (viimeistään 2 kk ennen suunniteltua sisämarkkinasiirtoa) sekä Ruokavirastoon että ETT:lle.

Eläinten tuojan muistilista

Myös keinollista lisääntymistä koskeva lainsäädäntö muuttuu, mm. keinosiemennyskarjujen alkuperätiloja koskevien terveysvaatimusten osalta.

Lue valtioneuvoston tiedote eläintautilainsäädännön muutoksista