Afrikkalainen sikarutto loikkasi länteen Puolassa

  • Artikkelin kategoria:Sika / Yleinen

Länsi-Puolasta Wschowskin alueelta Lubuszin voivodikunnasta on löytynyt afrikkalaiseen sikaruttoon (ASF) kuollut villisika. Tartunta on todettu 14.11.2019. Tämä on ensimmäinen löydös maan länsiosista, vain n. 80 km päästä Saksan rajasta (Brandenburg). Puolan aikaisemmat tapaukset ovat olleet yli 250 km kauempana idässä.

Puolan tautitapaukset muodostavat suuren riskin Saksan sianlihantuotannolle. Jo vuonna 2018 Saksan ja Puolan eläinlääkintöviranomaiset järjestivät yhteisen ASF-harjoituksen, jolla haluttiin varmistaa nopeaa tiedonkulkua maiden välillä. Saksassa on mm. kampanjoitu esim. luontoon heitettyjen eväiden aiheuttamasta ASF-riskistä monikielisin julistein ja lehtisin levähdyspaikoilla ja huoltoasemilla.