Afrikkalainen sikarutto levisi Kreikkaan

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Kreikan eläinlääkintäviranomaiset ovat tänään ilmoittaneet maan ensimmäisestä ASF-tapauksesta pienellä sikatilalla. Tapaus on ilmennyt Serresin alueella maan koillisosassa. Kyseessä on pieni, 32 sian yksikkö.

Kreikan naapurimaassa Bulgariassa afrikkalainen sikarutto on levinnyt villisikapopulaatioon ympäri maan. Tänäkin vuonna on löydetty jo yli 70 uutta villisikatapausta, minkä lisäksi Bulgaria on raportoinut alkuvuonna tartunnasta kuudessa sikalassa.

EFSA arvioi tartunnan leviävän todennäköisimmin lounaaseen

EFSA:n 30.1.2020 julkaiseman ASF-raportin mukaan tartunta on viime aikoina levinnyt Euroopan viilisikapopulaatioissa n. 2,9-11,7 km vuodessa. Leviämissuunta on ollut lähinnä lounaaseen, ja Balkanin alueella taudin leviämistodennäköisyyden katsotaankin olevan suuri.

Selkeimmin ihmisen rooli tartunnan levittäjänä on näkynyt, kun villisikatapauksia on ilmennyt kaukana aikaisemmilta tartunta-alueilta. Näin on tapahtunut Tsekissä (vapautunut tartunnasta 2019), Belgiassa ja Länsi-Puolassa. Tsekissä ja Belgiassa tartunta on saatu rajattua tietylle alueelle varhaisen havaitsemisen ja tehokkaiden toimenpiteiden ansiosta.