Avustuksen hakeminen

Avustukset myönnetään yksityishenkilöille maatalousalan, maataloustieteiden tai eläinlääketieteellisen lopputyön suorittamiseen tai stipendinä lopputyön jo suorittaneille. ETT:n hallitus on päättänyt, että vuonna 2023 voidaan jakaa kolme (3) 2000 €:n avustusta hakemusten perusteella.

AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Vuoden 2023 avustushaku aukeaa 17.2.2023. Toimita vapaamuotoinen hakemus 3.3.2023 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@ett.fi. Myöhästyneitä hakemuksia tai niiden liitteitä ei huomioida.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Ina Toppari, info@ett.fi tai puh. 0400 363 304.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖVAATIMUKSET

1. Hakijan tiedot

Hakemuksen voi jättää vain yksityishenkilö. Henkilökohtaista avustusta haettaessa hakija tekee oman hakemuksen, toiselle henkilölle avustusta ei voi hakea.

Eläinten terveys ETT ry käsittelee hakemuksissa annettuja henkilötietoja vain avustushakemusten arvioinnin yhteydessä. ETT tuhoaa ei-hyväksytyt avustushakemukset viikon sisällä sen jälkeen, kun yhdistyksen hallitus on tehnyt avustusten myöntöpäätökset.

Hakemuksen tulee sisältää hakijan yhteystiedot (koko nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä sen oppilaitoksen tiedot, jolle lopputyö tehdään tai on tehty.

2. Lopputyön esittely ja hakemuksen perustelut

Hakemuksessa tulee esitellä lyhyesti:

  • lopputyön tavoitteet ja tulosten merkitys kotieläinalalle
  • tutkimuksen edistyminen ja tämänhetkinen vaihe
  • toteuttamissuunnitelma

AVUSTUSHAKEMUKSEN ARVIOINTI

Rahasto myöntää avustuksia maatalousalan, maataloustieteiden tai eläinlääketieteellisen lopputyön suorittamiseen tai stipendinä valmiista työstä.

ETT:n hallituksen jäsenet arvioivat hakemukset ja päättävät avustuksen saajista yhdistyksen vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen kokouksessa. Hakemusten käsittelyssä noudatetaan esteellisyyssääntöjä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.

Hakemusten arvioinnissa kriteereinä otetaan erityisesti huomioon lopputyön aihe ja sen kytkeytyminen rahaston tarkoituksiin.  Arvioinnissa huomioidaan myös Eläinten terveys ETT ry:n toiminnan tavoitteet.

AVUSTUKSEN MYÖNTÖPÄÄTÖKSET

Pirjo Kortesniemen muistorahaston avustuksista ilmoitetaan saajille sähköpostilla. Jaettavat avustukset julkistetaan myös ETT:n verkkosivuilla ja mahdollisella uutisoinnilla. Rahasto ottaa avustuksen saajiin yhteyttä maksatustietoja varten (mm. henkilötunnus, pankkitilin numero).

Avustuksen saajan tulee toimittaa valmis työ ETT:lle vähintään sähköisessä muodossa vuoden kuluessa avustuksen maksamisesta.