Jäsenyys

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä meijeri-, teurastamo- ja munapakkaamoyritystoimintaa Suomessa harjoittavat suomalaiset oikeuskelpoiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus.

ETT ry varsinaiset jäsenet 2021

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

ETT:n liittymis- ja jäsenmaksut sekä Nasevan ja Sikavan vuosimaksut 2021

Varsinaisen jäsenen vuotuinen jäsenmaksu määrätään pitäen perusteena varsinaisen jäsenen meijeri-, teurastamo- ja munanpakkaamoyritystoiminnassaan kulloinkin viimeksi päättyneen tilikauden aikana alkutuottajille näiden toimituksista maksamia vastikkeita siten, että jäsenen jäsenmaksuyksikkönä pidetään jokaista sellaisen vastikemäärän alkavaa 165 000 euroa. Kunkin varsinaisen jäsenen, jolla ei edellisellä tilikaudellaan ole ollut tässä tarkoitettua yritystoimintaa, jäsenmaksuyksikkömäärä on yksi.

Kannattajajäsenet

Voit liittyä ETT:n kannattajajäseneksi ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin, esim. hannele.nauholz(at)ett.fi

Yhdistyksellä oli vuonna 2021 yhteensä 147 kannattajajäsentä. Kannattajajäseninä oli mm. rehualan toimijoita (positiivilistan yritykset), eläinlääkäreitä, oppilaitoksia ja muita sidosryhmien edustajia.

Kiitos kaikille kannattajillemme!

Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

ETTn kannattajajäsenmaksu 2021