Jäsenyys

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä meijeri-, teurastamo- ja munapakkaamoyritystoimintaa Suomessa harjoittavat suomalaiset oikeuskelpoiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus.

ETT ry varsinaiset jäsenet 2023 (PDF)

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous (voimassa olevat maksut alla).

Varsinaisen jäsenen vuotuinen jäsenmaksu määrätään pitäen perusteena varsinaisen jäsenen meijeri-, teurastamo- ja munanpakkaamoyritystoiminnassaan kulloinkin viimeksi päättyneen tilikauden aikana alkutuottajille näiden toimituksista maksamia vastikkeita siten, että jäsenen jäsenmaksuyksikkönä pidetään jokaista sellaisen vastikemäärän alkavaa 165 000 euroa. Kunkin varsinaisen jäsenen, jolla ei edellisellä tilikaudellaan ole ollut tässä tarkoitettua yritystoimintaa, jäsenmaksuyksikkömäärä on yksi.

Kannattajajäsenet

Voit liittyä ETT:n kannattajajäseneksi ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin, esim. info(at)ett.fi

Yhdistyksellä oli vuonna 2023 yhteensä 130 kannattajajäsentä. Kannattajajäseninä oli mm. rehualan toimijoita (positiivilistan yritykset), eläinlääkäreitä, oppilaitoksia ja muita sidosryhmien edustajia.

Kiitos kaikille kannattajillemme!

Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

 

ETT:n liittymis- ja jäsenmaksut sekä Nasevan ja Sikavan vuosimaksut 2024