Historia

Keväällä 1994 käytiin eri tahoilla keskusteluja siitä, mitä vaikutuksia solmittavalla ETA-sopimuksella ja Suomen mahdollisella EU-jäsenyydellä tulisi olemaan Suomen tuotantoeläinten terveystilanteelle. Arvioitiin, että muutokset aiempaan tulisivat olemaan merkittäviä kansainvälisessä eläin- ja rehukaupassa mm. viranomaismääräyksiin perustuvien tuontikäytäntöjen, kuten karanteenivaatimusten, rajatarkastusten sekä tutkimusten rajoittuessa EU-lainsäädännön määrittämälle tasolle.

Perustaminen

Kaupan vapautumisen aiheuttamista tautiriskeistä järjestettiin toukokuussa 1994 tuottajajärjestön toimesta laaja kokous, jossa ehdotus vapaaehtoisen tautivastustuksen ja tuontikontrollin koordinoimisesta yhdistyksen avulla sai kannatusta. Kokouksessa todettiin, että yhdistyksen toiminta rajataan koskemaan vain tiettyjä tuotantoeläimiä, ja hevos-, turkis- ja kalatalous jäivät toiminnan ulkopuolelle.

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n perustamistilaisuus pidettiin 30.6.1994 Finlandia-talolla ETA-sopimuksen voimaantulon aattona.

Uusi vuosituhat – uudet tehtävät

Vuonna 2015 yhdistys vaihtoi nimensä Eläinten terveys ETT ry:ksi kuvaamaan paremmin sen laajentunutta työnkuvaa. Kun yhdistys perustettiin, sen tehtäväksi määriteltiin pääasiassa eläinaineksen ja rehujen tuonnin ohjaus ja tautiriskien hallinta. Vuosituhannen vaihteessa toiminta laajentui ja painopiste siirtyi vahvasti tuotantoeläinten terveydenhuollon koordinaatioon ja terveydenhuollon seurantajärjestelmien – Sikavan ja Nasevan – kehittämiseen.

Viime vuosina tuotantoeläinten terveydenhuoltoa on kehitetty myös osana ruokaketjun laatujärjestelmiä.