Laatupäällikkö

ETT ry:n alaisena toimivat Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikava ja Nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva. Molemmilla rekistereillä on ISO9001:2015 standardiin perustuva laatujärjestelmä.

Haemme
Laatupäällikköä
vakituiseen työsuhteeseen Seinäjoelle.

Laatupäällikön toimenkuvaan kuuluu laatujärjestelmien kehittäminen ja ylläpito yhteistyössä asiantuntijaeläinlääkäreiden kanssa sekä ETT:n yleisen laatujärjestelmän kehittäminen. Laatupäällikkö osallistuu myös hankkeiden toteuttamiseen, eläintuotannon kansallisen tiedon raportoimiseen ja viestintään. Laatupäällikkö toimii rekisterivastaavan sijaisena ja hänen toimenkuvaansa voi sisältyä myös muita yhdistyksen toimialaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävien hoitaminen edellyttää tuotantoeläinten terveydenhuollon ja kotieläintalouden mahdollisimman laajaa tuntemusta, soveltuvaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta ja tietämystä laadunhallinnasta ja ISO9001:2015 standardista. Hakijalta odotetaan matkustusvalmiutta, sujuvaa esiintymiskykyä sekä hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa. Arvostamme yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Tarjoamme ainutlaatuisen näköalapaikan olla mukana kehittämässä suomalaista koti-eläintuotantoa ja tautiriskien hallintaa. Mukavassa ja tukea antavan työyhteisössäm-me saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi laaja-alaisesti.

Työsuhteen aloitus 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään 16.11.2020 klo 10:00 mennessä sähköpostitse toiminnanjohtaja Ina Topparille tai postitse osoitteella: Eläinten terveys ETT ry / Laatupäällikkö, PL 221 60101 SEINÄJOKI.

Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan koulutus, työkokemus, kielitaito ja palkkatoivomus.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Ina Toppari, puh. 0400 363 304 tai ina.toppari@ett.fi