VN-TEAS -hanke selvittää salmonellan leviämistä suomalaisilla nauta- ja sikatiloilla

Salmonellatapaukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti viime vuosina suomalaisilla nauta- ja sikatiloilla. Kesällä 2020 alkaneessa hankkeessa etsitään keinoja salmonellan leviämisen ehkäisemiseksi ruokaketjussa. Hankkeessa tuotettava tieto edistää kuluttajien ja eläinten terveyttä, tuottajien mahdollisuuksia taloudellisesti kannattavaan toimintaan sekä Suomen elintarviketuotantoa ja -vientiä.

Salmonellasaneeraus vaatii usein myös rakenteiden purkua perusteellista pesua ja desinfiointia varten

Hankkeessa kootaan tietoa tuotantoeläintiloilla tehdyistä salmonellasaneerauksista. Lisäksi tuotantoeläimistä, rehuista, haittaeläimistä ja ympäristönäytteistä eristettyjä salmonellakantoja verrataan toisiinsa ja ihmisistä eristettyihin salmonellakantoihin sekä arvioidaan eri tartuntalähteiden merkitystä.

Tavoitteena on tunnistaa altistumislähteitä ja tartuntareittejä sekä salmonellan säilymisen, leviämisen ja tartuntojen uusiutumisen kannalta kriittisiä kohtia tuotantoeläintiloilla. Hyvistä saneerauskäytännöistä ja toimintamalleista tehdään kooste. Tuotantoeläintiloilla työskenteleville laaditaan ohjeistusta salmonellalta suojautumiseksi ja tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Hankkeen toteuttavat Ruokavirasto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Eläinten terveys ETT ry, ja se tehdään Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS) -rahoituksella.

Lisätietoja: Sinikka Pelkonen, yksikönjohtaja, professori, Ruokavirasto p. 0400 287 061

Hankkeesta lisää Ruokaviraston kotisivuilla