UKK – lintuinfluenssa naudoilla

Ajankohtaiset tiedot lintuinfluenssatilanteesta:

 

Ajankohtaista tietoa nautojen lintuinfluenssatartunnoista USA:ssa (www.aphis.usda.gov)

Ajankohtaista tietoa ihmisten tartunnoista USA:ssa (www.cdc.gov)

Suomen ajankohtainen lintuinfluenssatilanne villilinnuissa Ruokaviraston sivuilla

Lintuinfluenssatapaukset Suomessa 2016-2023 Ruokaviraston sivuilla (kaikki eläinlajit)

 

Usein kysyttyä lintuinfluenssasta naudoilla

Päivitetty 9.7.2024

Kevätalvella 2024 todettiin USA:ssa influenssan aiheuttamia sairastumisia vuohilla ja naudoilla. ETT on koonnut tähän usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia. Sivua päivitetään aina tarvittaessa.

Miksi lintuinfluenssaa seurataan ja tutkitaan tarkasti eri eläinlajeissa?

Sen lisäksi, että lintuinfluenssa voi aiheuttaa vakavaa tautia ja korkeaa kuolleisuutta useissa eri eläinlajeissa, tauti on vuosien ajan tarttunut eläimistä satunnaisesti yksittäisiin ihmisiin. Uhkana nisäkästartunnoissa on, että virus muuntuu nisäkkäissä helpommin toisiin nisäkkäisiin tarttuvaksi. Viruksen muuntumista seurataan tarkasti ympäri maailmaa, jotta voitaisiin välttää sen muuttuminen mahdollisesti ihmisiä uhkaavan pandemian aiheuttajaksi.

Mikä taudinaiheuttaja aiheuttaa lintuinfluenssan naudoille?

Naudoilla (lypsylehmillä) todettiin keväällä 2024 USA:ssa lintuinfluenssan aiheuttamia tartuntoja. Kyseessä on influenssa A –virus H5N1, jota kutsutaan korkeapatogeeniseksi lintuinfluenssaksi (HPAI, highly pathogenic avian influenza). USA:ssa nautojen tautia aiheuttava virus on kyseisen viruksen alatyyppi, jota ei toistaiseksi ole todettu Euroopassa.

Mihin muihin eläinlajeihin naudoissa todettu lintuinfluenssavirus voi tarttua?

USA:ssa naudoille tautia aiheuttava lintuinfluenssavirus on tarttunut toistaiseksi ainakin siipikarjaan, vastasyntyneisiin vuohiin, kissoihin ja alpakoihin.
Näiden kotieläinlajien lisäksi tartunta on todettu myös monissa villeissä nisäkäslajeissa.

Onko USA:ssa naudoilla todettu virus sama kuin Suomessa turkiseläimillä epidemian aiheuttanut virus?

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssavirus H5N1 on aiheuttanut lintuinfluenssaepidemian Suomessa tarhatuilla turkiseläimillä vuonna 2023. Kyseinen virus on kuitenkin eri alatyyppiä kuin USA:ssa naudoilla todettu virus.
USA:ssa naudoille tautia aiheuttanutta viruksen alatyyppiä ei ole toistaiseksi tavattu Euroopassa, ei villilinnuissa eikä muissakaan eläinlajeissa.

Mistä tauti tarttui nautoihin alun perin?

USA:ssa taudin epäillään tarttuneen nautoihin alun perin villilinnuista. Pidetään todennäköisempänä, että tauti tarttui linnuista karjaan yhden kerran ja alkoi levitä lehmien välillä kuin että villilinnut olisivat tartuttaneet sitä useisiin karjoihin.

Miten lintuinfluenssa tarttuu nautaan?

Lintuinfluenssavirus tarttuu naudasta toiseen. Tartuntareittiä ei ole toistaiseksi varmuudella selvitetty. Virusta kuitenkin erittyy suurina pitoisuuksina maitoon ja maitoa pidetään tehokkaana viruksen levittäjänä esim. lypsykoneiden välityksellä. Tartunta on mahdollinen myös välineiden ja ihmisten välityksellä. Toistaiseksi USA:ssa ei ole todettu nautojen hengitysteissä merkittävästi virusta eikä hengitystietartunta todennäköisesti ole ensisijainen tartuntalähde.

Voiko lintuinfluenssa tarttua naudoista siipikarjaan?

USA:ssa on todettu lintuinfluenssatartunnan levinneen nautatilalta siipikarjatilalle.

Onko lintuinfluenssaa todettu vasikoilla tai lihanaudoilla?

Vasikoilla tai lihanaudoilla ei toistaiseksi ole todettu lintuinfluenssatartuntoja USA:ssa. Lisäksi tutkimusten perusteella vanhemmat lehmät sairastuvat nuoria lehmiä pahemmin.

Minkälaisia oireita lintuinfluenssaan sairastuneilla lehmillä on todettu?

Lehmillä on todettu alentunut ruokahalu. Lehmät voivat olla apaattisia, kuumeisia ja kuivuneita. Lehmien uloste voi olla löysää. Erityisesti voimakkaasti sairastuneella eläimellä virustartunta  aiheuttaa todennäköisesti yleisoireiden (syömättömyys, kuivuminen) kautta muutoksia maidon koostumuksessa (maito paksua ja väriltään kellertävää, ternimaitomaista) sekä joskus yksittäisissä tapauksissa maidontuotanto loppuu yksilöllä kokonaan.

Tilatasolla on todettu maidontuotannon lasku. Naudoilla lintuinfluenssatartuntaan ei ole todettu liittyvän kohonnutta kuolleisuutta. Nautoja joudutaan kuitenkin poistamaan karjoista, koska niiden maidontuotanto ei välttämättä palaudu normaaliksi. Taudin saaneilla tiloilla on todettu myös normaalia enemmän luomisia.

Voiko nauta parantua lintuinfluenssasta?

Sairaat eläimet toipuvat taudista yleensä 7-10 päivässä. Tarvittaessa niille annetaan tukihoitoa, varsinaista lääkitystä ei ole olemassa. Sairastuneilla naudoilla ei ole todettu kohonnutta kuolleisuutta. On mahdollista, että taudista parantuneen eläimen maidontuotanto ei kuitenkaan palaudu normaaliksi.

Voiko nautojen lintuinfluenssavirus tarttua ihmiseen?

USA:ssa on todettu toistaiseksi neljä tartuntaa ihmisillä. Kaikki tartunnan saaneet ovat olleet tekemisissä sairastuneen naudan kanssa. Kolmella tartunnan saaneella on todettu silmätulehdus, oireet ovat olleet lieviä.  Yhdellä sairastuneella henkilöllä on todettu hengitystieoireita. Kaikki potilaat ovat parantuneet taudista. Tartunta ei ole ainakaan toistaiseksi tarttunut ihmisestä ihmiseen.
Sairastuneiden nautojen kanssa työskenteleville suositellaan henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä.

Voiko ihminen saada maitoa juomalla lintuinfluenssatartunnan?

Sairastuneella naudalla virus erittyy voimakkaasti maitoon. Tästä syystä raakamaidon tai siitä tehdyn juuston käyttöä ei suositella. Pastöroinnin on todettu tuhoavan viruksen, jolloin se ei voi enää aiheuttaa tautia. Pastöroitu maito käykin ihmisten kulutukseen, siitä ei voi saada tartuntaa.

Voiko naudanlihasta saada lintuinfluenssatartunnan?

Toistaiseksi virusta ei ole todettu myytävästä naudanlihasta USA:ssa. Sairastuneiden eläinten lihaa ei kuitenkaan ole käytetty ihmisravinnoksi. Influenssavirus myös tuhoutuu riittävässä kypsennyksessä.

Saako vasikoille juottaa tartunnan saaneiden lehmien maitoa?

Sairastuneet eläimet erittävät virusta maitoon voimakkaasti. Tästä syystä USA:ssa tiloilla, joilla on todettu tartunta, suositellaan vasikoille käytettävän maidon kuumentamista. Kuumentaminen (yli 70 astetta) tuhoaa viruksen.

Voiko naudat päästää laitumelle Suomessa?

Suomessa naudat voi päästää laitumelle. Taudin riskiä pidetään tällä hetkellä Suomessa alhaisena, koska USA:ssa nautojen tautia aiheuttavaa virusta ei ole todettu Suomessa tai Euroopassa. Tavanomainen tautisuojaus ja kuolleiden villilintujen poistaminen laitumilta katsotaan tällä hetkellä riittäviksi varotoimiksi. Jos tautiriski jossain vaiheessa todetaan kohonneeksi, viranomainen voi tarvittaessa antaa suosituksia esimerkiksi laidunnuksen suhteen.

Miten nautojen lintuinfluenssaa seurataan Suomessa?

Tällä hetkellä nautojen lintuinfluenssaa ei Suomessa seurata näytteenotoilla. Sairaista eläimistä voidaan tutkia näytteet lintuinfluenssan varalta.

Miten toimin, jos nautani sairastuvat enkä tiedä syytä sairastumiselle?

Eläinten sairastuessa niiden sairauden syy on selvitettävä eläinlääkärin ja mahdollisesti tarvittavien näytteiden avulla. Jos oireet voivat viitata lintuinfluenssaan, eläinlääkäri voi ottaa eläimistä näytteet myös lintuinfluenssatutkimuksiin. Ruokaviraston ohjeen mukaan näytteitä voidaan ottaa, jos eläinten oireiden perusteella on syytä epäillä lintuinfluenssaa ja pitopaikka sijaitsee alueella, jossa on todettu lintujen HPAI-tapauksia ja lisäksi epidemiologisen tilanteen perusteella nautojen tutkiminen on perusteltua.

Mitä teen, jos epäilen naudoillani lintuinfluenssatartuntaa?

Jos tuottaja epäilee naudoillaan lintuinfluenssatartuntaa, on epäilystään ilmoitettava kunnaneläinlääkärille. Lintuinfluenssa on naudoilla ilmoitettava eläintauti, jonka epäilystä tuottajan on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kunnaneläinlääkäri ilmoittaa edelleen asiasta läänineläinlääkärille. Epäilytapauksessa tilalla otetaan eläimistä näytteet lintuinfluenssatutkimuksiin.

Mitä tapahtuu, jos tilallani todetaan lintuinfluenssatartunta naudoissa?

Jos tilalla todetaan lintuinfluenssa, viranomaiset voivat antaa suosituksia toiminnasta tilalla.
Viranomaiset arvioivat koko ajan tilannetta nautojen lintuinfluenssariskin suhteen ja tekevät päätöksiä mahdollisista suosituksista ja toimista nautatilojen oletetun tartuntariskin perusteella. Tämän vuoksi tilanne suositusten ja mahdollisten määräysten suhteen voi muuttua tautiriskin kasvaessa.

Minkälaisia ohjeita viranomaiset ovat antaneet USA:ssa taudin leviämisen ehkäisemiseksi?

Eläinlääkäreitä ja tuottajia on kehotettu kiinnittämään huomio hyvään tautisuojaukseen. Sairaat eläimet tulee eristää ja testata lintuinfluenssaviruksen varalta. Eläinliikenne tulee minimoida. Tilalle tuleville uusille eläimille suositellaan 30 päivän karanteenia.

Viranomaismääräyksellä on vaadittu huhtikuusta 2024 lähtien lypsynautojen testausta lintuinfluenssan varalta ennen osavaltioiden välistä siirtoa. Testituloksen on oltava negatiivinen. Jos testauksessa löytyy lintuinfluenssa, nautoja ei saa siirtää. Naudat voidaan haluttaessa pitää eristyksissä 30 päivää ja testata sen jälkeen uudelleen. Uusintatestituloksen ollessa negatiivinen, naudat saa siirtää.
Positiiviset testitulokset ilmoitetaan aina viranomaisille. Jos siirrettäväksi tarkoitettujen nautojen testitulos on positiivinen, tehdään pitopaikassa epidemiologinen selvitys.

Viranomaismääräys USA:ssa on toistaiseksi voimassa vain lypsylehmille, mutta sitä voidaan uusien tutkimustulosten perusteella laajentaa muihinkin nautoihin. Muita kuin siirtoihin liittyviä pakollisia testauksia ei ole suunnitteilla. Määräys on annettu, koska virusta erittyy maitoon voimakkaasti ja tutkimustulokset kertovat, että virus on levinnyt lypsylehmien kuljetusten mukana. Osavaltioiden välisen siirron jälkeen lehmille suositellaan 30 päivän karanteenia uudessa pitopaikassa.

Tukeeko valtio taloudellisesti tuottajia USA:ssa lintuinfluenssan aiheuttamien tuotantomenetysten takia?

USA:ssa tuottaja on voinut hakea valtiolta tukea lintuinfluenssan aiheuttamien maidon tuotantomenetysten takia heinäkuun 2024 alusta alkaen.

Miten Kanadassa, USA:n naapurivaltiossa, toimitaan nautojen lintuinfluenssan varalta?

Kanadassa on toukokuussa 2024 tehty tutkimus kuluttajille myytävistä maidoista. Maidoista testattiin viruksen tai sen osien löytymistä PCR-testillä. Yhtään positiivista tulosta ei todettu.
Kanada vaatii USA:sta Kanadaan tuotavilta lypsylehmiltä negatiivisen testituloksen ennen maahantuontia.

Miksi nautojen lintuinfluenssatartuntaan suhtaudutaan eri tavalla kuin siipikarjan tartuntoihin?

Nautojen lintuinfluenssatartuntoihin suhtaudutaan jo lainsäädännössä eri tavalla kuin siipikarjan tartuntoihin. Naudoilla lintuinfluenssa aiheuttaa lievää tautia eikä lisää kuolleisuutta toisin kuin tuotantosiipikarjalla, jolla on korkea kuolleisuus tautiin. Tartunnan vaikutukset siipikarjalla ovat huomattavasti suuremmat kuin naudoilla. Tästä syystä siipikarjalla lintuinfluenssa vaikuttaa elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden vientiin. Nautojen tai niistä saatavien tuotteiden kohdalla taudilla ei ole vastaavaa vaikutusta vientiin. Ennen kuin USA:ssa on todettu lintuinfluenssaa naudoilla, taudin tarttumista nautoihin on pidetty epätodennäköisenä. On mahdollista, että nautatartunnat voivat tulevaisuudessa muuttaa myös lainsäädäntöä nautojen lintuinfluenssan osalta.

Vaikuttaako naudoissa todettu lintuinfluenssa nautojen ja niistä saatavien tuotteiden kansainväliseen kauppaan?

Maailman eläinterveysjärjestön, World Organisation for Animal Health (WOAH), suositusten mukaan tämänhetkisen tiedon mukaan ei ole tarvetta rajoittaa kansainvälistä terveiden nautojen tai niistä saatavien tuotteiden kauppaa. Maat voivat halutessaan esimerkiksi vaatia maahan tuotavilta eläimiltä negatiivista lintuinfluenssatestitulosta ennen maahantuontia.