Työkoneiden puhdistus- ja desinfiointiohje

Yleistä

Periaatteena on, että työkoneiden, kuten traktoreiden, lannankäsittely-, lastaus- tai rehunvalmistuskaluston yms. mukana ei levitetä tarttuvia eläintauteja. Oleellisinta on, että koneiden mukana ei kulkeudu mahdollisia taudinaiheuttajia kuten salmonella-, EHEC- tai dysenteriabakteereita sisältävää lantaa tai likaa tilalta toiselle.

Koneiden tulee jo tilalta lähtiessään tai ainakin ennen seuraavalle tilalle vientiä olla puhtaita ja tarvittaessa desinfioituja.

Kaluston puhdistukseen tarvitaan asianmukainen pesupaikka.

  • Kesällä puhdistus voidaan tehdä ulkona päällystetyllä ja viemäröidyllä tai vettä läpäisevällä sorapintaisella alueella.
  • Talviaikana suositellaan käytettävän lämmintä, viemäröityä hallia.

Työkonetta tilalta toiselle siirreltäessä on syytä kiinnittää huomiota myös koneen kuljetuskaluston pyörien ja alustan, ohjaamon jalkatilan sekä kuljettajan jalkineiden puhtauteen erityisesti silloin, jos alueella on todettu tarttuvaa eläintautia. Näiden desinfiointiin sopii esim. mukana kuljetusvälineessä kuljetettava valmis desinfiointiaineliuos paineruiskussa. Käsidesiä on myös hyvä pitää mukana kuljetusvälineessä.

Puhdistuksen vaiheet

Puhdista koneesta mekaanisesti irtoava lika ja pöly. Tarvittaessa irrota osia, jotta perusteellinen puhdistus on mahdollista.

Käytä pesussa työkoneiden puhdistukseen soveltuvaa pesuainetta. Pesuaineen käyttö helpottaa lian irrottamista.

      • Levitä pesuaine painepesuriin tai vesijohtoon liitettävällä vaahdottimella kaikille pestäville pinnoille alhaalta ylös.
      • Huolehdi myös irrotettavien osien taustojen ja alustojen pesusta.
      • Pinttynyt lika vaatii pidemmän liotusajan.
      • Pesuaineen ei pidä antaa kuivua pinnoille, yleensä pesu aloitetaan n. 15 min levityksen jälkeen (huomioi sää).
      • Huuhtele pesuaine ylhäältä alaspäin.

Suojaa sähkölaitteet tarvittaessa kostumiselta. Ne voidaan puhdistaa esim. pyyhkimällä tai paineilmaa käyttäen.

Anna kaluston kuivahtaa ennen mahdollista desinfiointia. Näin desinfiointiaine ei laimene ja pääsee vaikuttamaan tehokkaammin.

Desinfioi kalusto tarvittaessa pesun jälkeen eläintautiriski huomioiden. Älä käytä sähkölaitteisiin syövyttävää desinfiointiainetta, vaan desinfioi ne ensisijaisesti alkoholipohjaisilla aineilla.

      • Happopohjaiset desinfiointiaineet
       • Saattavat olla syövyttäviä.
       • Desinfioinnin jälkeen työkone huuhdellaan haalealla vedellä erityisesti silloin, jos desinfioinnissa on käytetty syövyttävää desinfiointiainetta
        • Puu-, kuitu-, muovi ja maalatut pinnat voi jättää huuhtelematta.
        • Alumiini-, kupari-, messinki-, teräs ja valurautapinnat suositellaan huuhdeltaviksi
      • Glutaraldehydien ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden seokset
       • Ovat vähemmän syövyttäviä, mutta saattavat olla allergisoivia.
      • Alkoholipohjaiset valmisteet
       • Pakkasella desinfiointiin suositellaan alkoholipitoisia valmisteita. Lämpötilavälillä 0-10 °C voi käyttää kaikkia hyväksyttyjä valmisteita, mutta käyttöohjeiden mukaista vaikutusaikaa pidentäen.

Katso käyttöä koskevat ohjeet valmisteen etiketistä ja valmisteyhteenvedosta, jos valmisteesta on sellainen jo olemassa. Huomioi sallitut käyttökohteet ja vaikutusaika, noudata annosteluohjeita. Käyttöturvallisuustiedotteesta löydät ohjeet, mitä suojaimia käytön aikana tulee käyttää.