Toiminnanjohtajan katsaus 4-2019

Ensimmäinen puolivuotinen ETT:n toiminnanjohtajana on hoidettu, kun tämä vuosi lähenee loppuaan. Kalenterin mukaan tämän vuoden tunnit uhkaavat loppua, ennen kuin kaikki tarvittava tälle vuodelle on tehty. Kulunut vuosi on jälleen ollut haasteellinen ETT:lle, eikä täysin normaaliin tilanteeseen ole vieläkään palattu kaikkien tapahtuneiden muutosten jälkeen.

Kuitenkin olemme jälleen saavuttaneet useita suunniteltuja tavoitteita: Ruokaketjuhanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja ETT:n, Sikavan ja Nasevan toimintasuunnitelmat ovat toteutuneet resurssien sallimissa rajoissa. Loppusyksyn ja alkutalven aikana ETT on saanut paljon myönteistä näkyvyyttä muun muassa alan lehdissä ja seminaareissa. Vuoden aikana sika- ja siipikarjaelinkeino tekivät kukin omalla sektorillaan vastuullisia päätöksiä ihmisten hoidossa tärkeiden antibioottien käytön rajoittamisesta eläimille.

Syksyn salmonellatilanne on ollut haasteellinen kaikkien kannalta – niin tilojen, ETT:n, jäsenyritystemme kuin vakuutusyhtiöidenkin kannalta. Olemme joutuneet kaiken kiireen keskellä kehittämään uusia saneerauskäytäntöjä, jotta vahingot eivät kohoaisi liian suuriksi. Kuitenkin saneerauksissa on tärkeää, että huolehditaan riittävällä varmuudella siitä, etteivät tartunnat uusiudu tiloilla ja että elintarviketurvallisuus salmonellan suhteen säilyy totutulla korkealla tasolla. Haittaeläimet, kuten jyrsijät ja linnut, ovat monissa tapauksissa levittäneet tartuntaa tilojen rehuketjuun. Näiden torjuntaan toivoisikin aiempaa suunnitelmallisempaa ja tarkempaa toimintaa esimerkiksi ammattilaistorjujien osaamista hyödyntäen.

EU PiG -hankkeessa saimme jälleen huomiota, kun suomalainen tila valittiin parhaan käytännön lähettilääksi. Satakuntalainen Harjunmaa-Levosen tila viljelee sikojensa valkuaisrehuksi härkäpapua hyvin tuotantotuloksin, eikä tilalla tarvita soijapapua sikojen valkuaislähteeksi. Uusien hyvien käytäntöjen kerääminen on aloitettu.

Kaiken kiireen keskellä meidän kaikkien on hyvä muistaa pitää huolta omasta jaksamisestamme ja myöntää itsellemme, ettemme tänäkään vuonna saa maailmaa valmiiksi, vaan jotain jää vielä ensi vuodellekin työstettäväksi. Ruokaketjuhankkeemme sai kaksi kuukautta lisäaikaa viedä suunnitellut toimenpiteet loppuun. Nyt meillä on aikaa helmikuun loppuun saada toteutettua mm. Biocheck.Ugent-järjestelmän sisäänajoa myös nautasektorille. On suuri kunnia saada professori Jeroen Dewulf Gentin yliopistosta opastamaan nautaeläinlääkäreitä tilatason tautisuojauksessa ja tautiriskien hallinnassa tammikuussa Kuopioon ja Helsinkiin. Toivottavasti Kuopio tammikuussa täyttää keskieurooppalaisen professorin toiveen nähdä lunta!

Rauhallista joulunodotusta toivottaen,

Ina