Toiminnanjohtajan katsaus 3/2019

 

Hei!

Syksy on jo ottanut vallan kesästä. Elokuun lopussa juhlistimme ETT:n 25-vuotista taivalta varsin arvokkaissa puitteissa Seinäjoella hotelli-ravintola Almassa. Tilaisuudessa myös lanseerattiin Pirjo Kortesniemen muistorahasto, mutta ennen varojen keruuta joudumme vielä odottelemaan poliisihallituksen myöntämää rahankeräyslupaa.

Syyskesän mukana tulivat aiempien vuosien tapaan myös ympäristöperäiset salmonellatartunnat tuotantoeläintiloille. Tilojen lukumäärän vähentyminen ja salmonellatartuntojen lukumäärän säilyminen ennallaan tarkoittaa, että tartuntoja on esiintynyt  suhteessa aiempaa useammalla tilalla – vaikkakin yksittäistapauksina. Erityisesti Pohjanmaalla tartuntoja on kuitenkin päässyt ryvästymään, ja joissain tapauksissa on todennäköistä, että naakat ovat levittäneet tartuntaa lähekkäin sijaitsevien tilojen välillä.

ETT:n tulevassa strategiassa tilojen tautisuojauksen tehostaminen ja etenkin ympäristöperäisten salmonellatartuntojen estäminen on otettava uudelleen yhdeksi painopistealueeksi eli on palattava askel taaksepäin ETT:n toiminnassa. Kuitenkin eläinten hyvinvoinnin ja sen tiedon raportoinnin eteen tehty työ tullaan säilyttämään ETT:n sekä Sikavan ja Nasevan tehtäväkentässä. Tilojen tautisuojauksen kehittämisestä vastaavat pääsääntöisesti terveydenhuoltokäyntejä tekevät eläinlääkärit, joille ETT pyrkii entistä aktiivisemmin tuottamaan tietoa tautisuojauksesta terveydenhuoltotyön tueksi. Tätä kirjoittaessa Rinteen hallituksen budjettiesitys ei vielä ole lopullisessa muodossaan, ja mahdollisista varoista elinkeinon tekemän eläintautien torjuntatyön tukemiseen ei vielä ole päätöstä.

Sikojen tautisuojauksen arvioinnissa käyttöön otetun Biocheck.UGent-kyselyn pilotointi on aloitettu myös nautatiloilla, ja tulokset puhuvat puolestaan. Suomessa nautatiloillakin on paljon kehitettävää sekä ulkoisessa että sisäisessä tautisuojauksessa. Tuloksissa näkyy, että kun tarttuvia nautatauteja on meillä verrattain vähän, ei Biocheckin kyselyssä esiin nousseita kehityskohteita ole juuri tarvinnut murehtia. Jatkamme pilotointia useammalla tilalla ja sovimme asiantuntijayhteistyöllä tulkinnoista arvioinnin kysymyksiin, jotta suomalaisten nautatilojen tilanteesta saadaan mahdollisimman todenmukainen kuva.

Uudet asiantuntijat Kaisa ja Hertta ovat aloittaneet työnsä ETT:llä tarmokkaasti. Syksy on kaikilla työntäyteinen ja Ruokaketjuhankkeessa on menossa loppukiri kohti päätösseminaaria 26.11. Tampereella.

Aurinkoisia syyspäiviä toivottaen,

Ina Toppari