Nautatilat

Työkalut

Tautivastustusohjelmat

Mycoplasma bovis ja pälvisilsa  -tautivastustusohjelmia muokattiin ja niille luotiin Nasevan tautitorjuntasivustolle erilliset yhteenvedot.

Lihanauta-Biocheck

Arviointilomake on täytettävissä Nasevassa. Hankkeessa selvitettiin emolehmille suunnatun Biocheck-lomakkeen soveltuvuutta lihanautatilojen tautisuojauksen arviointiin. Tietojen pohjalta naudanlihantuotantotiloille kehitettiin oma Biocheck – tautisuojauksen arviointityökalu yhteistyössä Biocheck.UGentin kanssa. Lihanautatilojen tautiriskien kartoituksesta valmistui erillinen raportti.

Tilannekatsaus salmonellariskistä

Nasevaan luotiin uusi tilannekatsaus ympäristöperäisen salmonellariskin kartoittamiseksi. Tillanekatsaus tehdään eläinlääkärin toimesta Nasevassa.

Tautisaneerausverkosto

ETT perusti eläinlääkäreistä koostuvan, nautojen tarttuvien tautien ja tautisuojauksen asiantuntijaverkoston. Eläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät Tautisaneerausverkosto -sivuilta.

Tautisuojauksen osaamispassi

Hankkeessa luotiin tuottajille ja tilojen työntekijöille suunnattu tautisuojauskoulutus verkkokoulutusalustalle.

Ohjeet ja koulutukset

Tautisuojauskoulutukset

Tautisuojausvideot (Youtube)