TauTi – tautisuojauksen tietotaidon edistäminen alkutuotannossa -hanke

Eläinterveyden ylläpito ja kehittäminen ovat tärkeä osa kotieläintilan arkea ja tuottavuutta. TauTi-hankkeen tavoitteena oli lisätä kotieläintuotannon parissa työskentelevien tietoa ja taitoa eläintautien ehkäisemiseksi, kehittää tautiriskien arviointia sekä elinkeinon ylläpitämiä tautivastustusohjelmia. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin tautisuojauksen oppimismateriaalia digitaaliselle oppimisalustalle ja malli verkkotenttiin sekä kehitettiin eläinterveydenhuollon osaajaverkostoa.

Hanketta rahoitettiin Maa- ja metsätalousministeriön erityisavustuksella. Hankkeen toteutusaika oli 26.4.2022–31.10.2023.

Eläinlajikohtaiset toimenpiteet ja tulokset sivupalkin tai alla olevien kuvien linkeistä.

TauTi-hankkeen loppuraportti (PDF)

Nautatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat