IB (Infectious Bronchitis) eli tarttuva keuhkoputkentulehdus

Aiheuttaja:

 • Koronavirus
 • Virus pystyy muuntautumaan satunnaisesti (eri variantteja esim. Massachusetts, 4/91 ja D388), mikä aiheuttaa haasteen sekä rokotekehittelylle että käytettävien rokotteiden valinnalle. Ongelmana etenkin maissa, joissa siipikarjatuotanto on intensiivistä.
 • Virus on herkkä yleisesti käytetyille desinfiointiaineille.

 

Isäntäeläin:

 • Vain kana.

 

Esiintyvyys:

 • Yleinen Euroopassa.
 • Suomessa IB:tä esiintyi 1970-luvulla varsin yleisesti. Tauti kuitenkin hävisi maasta ja rokotukset lopetettiin.
 • Seuranta siipikarjan terveystarkkailuohjelman puitteissa: ei merkkejä tartunnasta vuosikausiin paria siipikarjatuonteihin liittyvää oireetonta vasta-ainelöydöstä lukuunottamatta (rokotevirusepäily). 
 • Keväällä 2011 yksi akuutisti oireileva tapaus munintakanalassa Kymenlaaksossa. Kanala saneerattiin.
 • Harrastesiipikarjatilojen laajalle levinnyt IB-tartunta tuli ilmi edellisen tapauksen kontaktien selvityksen yhteydessä keväällä 2011. Harrastesiipikarjalla ei juurikaan havaittu akuutteja oireita, mutta vasta-aineita löydettiin tutkimuksissa kymmeniltä tiloilta eri puolilta maata.
 • IB D274 -tyypin viruksen aiheuttamia tartuntoja on todettu tuotantosiipikarjatiloilla vuodesta 2011 alkaen (rokoteviruksen kaltainen virus). Myöhemmin on todettu myös yksittäisiä IB 4/91 ja H120 –virusten aiheuttamia tartuntoja (myös rokotevirusten kaltaisia viruksia).

 

Leviäminen:

 • Herkästi leviävä suoran kosketuksen tai ilman välityksellä.

 

Itämisaika:

 • Lyhyt, 18 h - 6 vrk.

 

Oireet:

 • Pikkupoikaset: lisääntynyt lämmöntarve, sierainvuoto, viheltävät/rahisevat hengitysäänet, yskä. Yleisoireet voimakkaat, kuten syömättömyys, apatia, istuva asento. Kuolleisuus 5-90 %. Henkiin jääneet paranevat noin 2 viikossa, mutta jäävät jälkeen kasvussa. Tartunta ensimmäisten 18 vrk aikana aiheuttaa muutoksia munanjohtimissa, mikä johtaa steriliteettiin.
 • Yli 6-viikkoiset poikaset: yleensä vain ohimeneviä lieviä hengitystieoireita. Aiheuttaa kuitenkin myös kasvutappioita.
 • Munintakanat: vaihtelee oireettomasta lieviin tai voimakkaisiin hengitystieoireisiin. Muninnan lasku selvin oire. Munanlaadussa muutoksia, kuten ohutkuorisuus ja vetinen valkuainen. Haudonta- ja kuoriutumistulokset huononevat.

 

Hoito:

 • Ei hoitoa.

 

Ennaltaehkäisy:

 • Siipikarjan maahantuonnissa ETT:n ohjeet: emojen terveystarkkailutulokset ja rokotustodistus, ei tuontiuntuvikkojen IB-rokotusta (untuvikkojen rokotus jo hautomolla yleinen Euroopassa) ja tuontikaranteeni, jonka aikana IB-tutkimus.
 • Yleiset tautisuojautumisohjeet koskien eläinten ostoa, vierailijoita, suojautumista villilinnuilta, jyrsijöiltä jne.
 • Ei kontaktia harraste- ja tuotantosiipikarjan välillä!
 • Terveystarkkailuohjelma!
 • Rokotus:
  - Suomessa on sallittua erityisluvalla rokottaa emoja tapettua IB-virusta sisältävällä rokotteella.
  - Suomessa on elävien IB-rokotteiden käyttö kielletty.

 

Taloudellinen merkitys:

 • Aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita lähinnä alentuneen muninnan ja vähentyneen poikastuotannon kautta.
© ETT ry